state LG

Die Arbeitsgruppen der BDVI-Landesgruppe Berlin

AG Technik/ GPS

Leitung
Dipl.-Ing. Andreas Zick

Balsaminenweg 19
12623 Berlin
Tel.: 030-5223640
Fax: 030-52279651
office@buero-zick.de

 

AG Recht (Recht, Berufsrecht, Ausbildung)

Leitung
Dipl.-Ing. Holger Jürgens

Bergmannstr. 70
10961 Berlin
Tel.: 030-62908290
Fax: 030-62908291
daten@geometer-juergens.de

 

AG Bauordnungs- und Planungsrecht

Leitung 
Dipl.-Ing. Hartmut Zoll

Friedrich-Engels-Straße 166
13158 Berlin
Tel.: 030-4790880
Fax: 030-47908899
zoll@zoll-vermessung.de

 

AG Vergütungs- und Honorarangelegenheiten

Leitung
Dipl.-Ing. Ronald Pieczak

Boxhagener Straße 19
10245 Berlin 
Tel.: 030-6139010
Fax: 030-61390199
geodaten@pieczak.de

 

AG Kataster

Leitung
Dipl.-Ing. Joachim Wanjura

Von-der-Gablentz-Straße 19
13403 Berlin
Tel.: 030-31981713
Fax: 030-31981714
info@eurovermessung.de

 

AG Ausbildung

Leitung
Dipl.-Ing. Ulrich Pröve

Albert-Einstein-Straße 14
12489 Berlin
Tel.: 030-6714915
Fax: 030-63974289
proeve-vermessung@t-online.de

 

AG Finanzen (Kassenwart)

Leitung
Dipl.-Ing. Hans-Jörg Häuser

Albert-Einstein-Straße 14
12489 Berlin
Tel.: 030-67777210
Fax: 030-67777211
oebvi@hjh.de