Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V.
Landesgruppe Berlin

E-Mail: info@bdvi-berlin.de
Internet: www.bdvi-berlin.de

Die Arbeitsgruppen des BDVI - Landesgruppe Berlin

AG Technik/GPS
Leitung: Dipl.-Ing. Andreas Zick

Balsaminenweg 19
12623 Berlin
Tel. 030-5223640
Fax 030-52279651
office[at]buero-zick.de

AG Recht (Recht, Berufsrecht, Ausbildung)
Leitung: Dipl.-Ing. Holger Jürgens

Bergmannstr. 70
10961 Berlin
Tel. 030-62908290
Fax 030-62908291
daten[at]geometer-juergens.de

 

AG Öffentlichkeitsarbeit
Leitung: Dipl.-Ing. Jens Roschke

Grünauer Straße 8
12557 Berlin
Tel. 030-6588770
Fax 030-65887749
roschke[at]lucke-roschke.de

AG Bauordnungs- und Planungsrecht
Leitung: Dipl.-Ing. Hartmut Zoll

Friedrich-Engels-Straße 166
13158 Berlin
Tel. 030-4790880
Fax 030-47908899
zoll[at]zoll-vermessung.de

AG Vergütungs- und Honorarangelegenheiten
Leitung: Dipl.-Ing. Ronald Pieczak

Boxhagener Straße 19
10245 Berlin
Tel. 030-6139010
Fax 030-61390199
geodaten[at]pieczak.de


AG Bewertung
Leitung: Dipl.-Ing. Knut Seibt

Palisadenstraße 40
10243 Berlin
Tel. 030-25375570
Fax 030-25375571
Knut_Seibt[at]t-online.de

AG Kataster
Leitung: Dipl.-Ing. Joachim Wanjura

Von-der-Gablentz-Straße 19
13403 Berlin
Tel. 030-31981713
Fax 030-31981714
info[at]eurovermessung.de

AG Ausbildung
Leitung: Dipl.-Ing. Ulrich Pröve

Albert-Einstein-Straße 14
12489 Berlin
Tel. 030-6714915
Fax 030-63974289
Proeve-Vermessung[at]t-online.de

AG Finanzen (Kassenwart)
Leitung: Dipl.-Ing. Hans-Jörg Häuser

Albert-Einstein-Straße 14
12489 Berlin
Tel. 030-67777210
Fax 030-67777211
oebvi[at]hjh.de